wtorek, 27 kwietnia 2010

Inteligentna Playlista w Amaroku

Inteligent Playlist Plugin to niezwykły dodatek. Działa on na podobnej zasadzie jak dodany niedawno do Amaroka plugin Dynamicznych List Odtwarzania i podobnie jak on uzupełnia naszą playlistę o następne utwory automatycznie. Różnica pomiędzy nimi dotyczy sposobu wyboru kryteriów jakie określają utwory, które mają się znaleźć obok siebie na liście odtwarzania. Dynamiczne listy są zazwyczaj określane ręcznie i to użytkownik decyduje jakie kryteria mają być brane pod uwagę.Inteligentna lista odtwarzania działa na zasadzie sztucznej inteligencji (autor zresztą stworzył ten projekt na zajęcia o tym temacie) i sama automatycznie generuje kolejne utwory na  podstawie wszystkich kryteriów, które określają utwór ( tytuł artysta, gatunek, moobar, rok itp.). Oczywiście nie wszystko jest określone przez plugin i my też mamy jakiś wpływ na skojarzenia utworów. Ale zanim przejdziemy do konfiguracji dodatek trzeba najpierw zainstalować.Plik z dodatkiem znajdziemy na stronie Kde-apps.org. Po jego pobraniu uruchamiamy Amaroka i wchodzimy Menedżer skryptów w zakładce Narzędzia. Tam wybieramy Zainstaluj skrypt i wskazujemy pobrany plik. Restartujemy Amaroka i uruchamiamy skrypt w Menedżerze skryptów. I to wszystko.


Plugin tworzy dwie zakładki w menu Amaroka. Pierwsza znajduje się w zakładce Narzędzia i zasadniczo nie ma potrzeby jej używania, ale zawiera dość ciekawą zakładkę Analyze Similar Track, która pozwoli nam skojarzyć ręcznie pary utworów pod względem podobieństwa lub zaznaczyć brak podobieństwa pomiędzy nimi.

Druga zakładka znajduje się w Ustawieniach Amaroka i możemy w niej zdefiniować podstawowe funkcje tego pluginu. To tutaj włączymy działanie Inteligentnej Playlisty i dokonamy jej konfiguracji. Pierwsza pozycja w oknie konfiguracji, czyli Ogólne, poziom podobieństwa utworów, który ma być brany pod uwagę przy wyszukiwaniu, tutaj też określimy jaka maksymalna liczba przypadkowych utworów z naszej kolekcji ma być brana pod uwagę przy przeszukiwaniu, można tu też ilość pamięci podręcznej, w której będą przechowywane wyniki (Cache Size), zwiększenie tej ilości spowoduje większe wykorzystanie zasobów naszego komputera. Można też określić ilość utworów wyświetlanych w playliście: Played Tracks, czyli już odegrane utwory i Upcoming Tracks, czyli te które będą następne. 

Attributes to zakładka, która określa jakie atrybuty piosenki są brane pod uwagę podczas kojarzenia utworów. Ciekawie wygląda też zakładka Explicit Similarties, w której ręcznie skojarzymy ze sobą podobne zespoły i gatunki muzyki. 

Więcej o pluginie Ineligent Playlist i zasadzie jego działania znajdziecie na stronie autora programu:

Polecam szczególnie osobom, które chcą po prostu posłuchać muzyki a nie mają czasu na budowanie playlisty od podstaw.