niedziela, 11 kwietnia 2010

Nowa odsłona deKoratora

Silnik stylów dekoracji okien deKorator to program legenda w KDE. Pierwotnie utworzony dla KDE 3 przez Moty Rahamima pozwalał na dość bogatą konfigurację stylu dekoracji okna. W czasach KDE 4 ustąpił miejsca Oxygenowi, ale wkrótce ukazał się jego port dla tego środowiska utworzony przez Christopha Fecka. Wersja 0.4 zyskała wsparcie dla przezroczystych tematów dzięki możliwości użycia zakresu kolorów ARGB w KWin 4.3. Jednak nadal silnik ten ulegał w popularności Oxygenowi i Aurorae i traktowany był jako relikt poprzedniej epoki.

Dziś sytuacja zdaje się odwracać na jego korzyść, a to za sprawą wydania wersji 0.5.1. Wprowadziła ona kilka ciekawych rozwiązań, które stawia ją ten silnik na równi z innymi. Do tych najważniejszych zmian należy zaliczyć głębszą integrację z narzędziami KDE SC 4.4. Chodzi głównie o wsparcie dla KNewStuff pozwalające w prosty sposób instalować tematy dla różnych modułów Plasmy, których niezliczoną bazę przechowują serwisy openDesktop.org. Wsparcie ma tu kluczową rolę, ponieważ pozwala instalować tematy w systemach opartych na środowisku KDE SC bez podziału na sposób paczkowania źródeł dla różnych systemów, tym bardziej, że serwis kde-look.org przechowuje masę tematów dla deKoratora, także tych znanych jeszcze z czasów KDE 3, których instalacja możliwa była tylko bezpośrednio z pliku.

W związku ze wsparciem dla GHNS zmieniono także sposób wyświetlania podglądu zainstalowanych tematów w module deKoratora umieszczonym w Ustawieniach systemowych.Otrzymaliśmy pełny podgląd wszystkich zainstalowanych tematów a nie tylko aktualnie wybranego. Także wybór tematu będzie ułatwiony przez zlikwidowanie przymusu wybrania ścieżki do tematu, teraz będzie się to odbywało automatycznie po kliknięciu w podgląd.

Poprawiono też problemy występujące podczas instalacji tematów do starszych wersji deKoratora, polegające min. na odmiennym nazewnictwie i różnych ścieżek do elementów tematu. Nowa wersja zyskała dzięki temu lepsze wsparcie dla bogatej biblioteki tematów, także tych klasycznych.

Nowością jest także wsparcie dla użycia przycisków dostępnych w tematach silnika Arorae, podczas kreowania własnych tematów. Aurorae charakteryzuje się bardzo ładnymi tematami podobnymi do stosowanych w dekoratorze Emerald dla menedżera Compiz.

Chyba najciekawszą zmianą, nad którą obecnie pracują autorzy deKoratora, będzie jednak wsparcie dla funkcji KWin polegającej na grupowaniu otwartych okien w zakładki jednego okna. DeKorator będzie drugim silnikiem po Oxygenie w KDE korzystającym z tej funkcji. Niestety z tą nowością będziemy musieli poczekać do następnego wydania.

Nowy deKorator zawita prawdopodobnie do nas w przyszłym wydaniu KDE SC 4.5, już teraz dostępne są jego źródła do samodzielnej kompilacji, jeśli pojawi się w jakimś repozytorium nie omieszkam dać o tym znać.

Więcej na:
http://kdepepo.wordpress.com/2010/04/01/improved-window-themes-with-dekorator-0-5/