sobota, 28 sierpnia 2010

KPackageKit - duże zmiany!

Użytkownicy Kubuntu byli do tej pory na straconej pozycji jeśli chodzi o dobry menedżer pakietów. W tym sektorze królowało GNOME ze świetnym Synapticem i tworem Canonical w postaci Software Center. Nadzieja pojawiła się wraz z rozpoczęciem prac nad QApt i Muon, ten drugi powoli zresztą wyrasta na godnego następcę Synaptica i dostępny jest już w wersji 1.0.1.Muon nie jest jednak przeznaczony do zastąpienia KPackageKit, który jest uniwersalnym menedżerem pakietów dla dystrybucji opartych na KDE SC. KPackageKit był jednak mocno krytykowany za ograniczone możliwości i mało przejrzysty interfejs. Nadszedł jednak czas zmian, które ułatwią korzystanie z tego menedżera. Zadania tego podjął się Daniel Nicoletti (dantti) i trzeba przyznać, że wywiązał się z tego świetnie.

Na pierwszy ogień poszła strona startowa, która do tej pory witała nas pustym oknem i krótkim paskiem wyszukiwania, który źle wyglądał zwłaszcza na małych ekranach. Metodą na naprawienie tego było zastosowanie zakładek i usunięcie rozwijanego menu kategorii, który ograniczał długość paska wyszukiwania. Kategorie w postaci ikon powędrowały na puste okno, które do tej pory witało nas przy starcie KPK. Do tego ekranu można powrócić w każdej chwili, podczas przeglądania listy pakietów, za pomocą strzałki.

Małym zmianom uległa także sama lista pakietów. Ikony w postaci strzałek i krzyżaków informujące o tym czy program jest zainstalowany, czy dopiero przeznaczone do instalacji, zostały zastąpione przyciskami z informacją o statusie danego pakietu. Ma to ułatwić korzystanie początkującym użytkownikom, którzy nie bardzo orientowali się co dany symbol oznacza. Dla początkujących użytkowników nie było jasne także na pierwszy rzut oka, że kliknięcie na nazwie pakietu rozwija informację o nim, dlatego postanowiona dodać strzałkę obok nazwy informującą o tym że daną pozycję można rozwinąć. Dodano także ikony Oxygena obok nazw programów. Następne widoczne na ilustracjach zakładki informują o zainstalowanych do tej pory pakietach i tych oczekujących na zmiany.

Zmianom ulegnie także zakładka dzięki, której będziemy aktualizować nasze pakiety. Usunięta została strzałka, której zaznaczenie powodowało wybór pakietu do aktualizacji. Była ona mało przejrzysta, więc zastosowano w tym celu znacznik wyboru, który został umieszczony przed nazwą pakietu. Według mnie jest to rozwiązanie bardziej intuicyjne i znacznie ułatwia nasz wybór. Został także usunięty podział na kategorie aktualizacji (bezpieczeństwa, naprawiające błędy itp.) - obecnie decyduje o tym mała ikona obok nazwy, a pakiety rozstawione są w kolejności alfabetycznej.

Małe zmiany dotknęły także ekran ustawień KPK, tym razem wszystkie zostały umieszczone na jednym ekranie wewnątrz programu, a nie jak do tej pory w oddzielnym oknie.

Chyba najciekawszą zmianą jest poprawienie okienka postępu instalacji/aktualizacji. Do tej pory właściwie informował tylko o całkowitym postępie, a kolejne nazwy pakietów przelatywały zbyt szybko aby można było dostrzec, który z pakietów jest już zainstalowany. Rozwinięcie Szczegółów także często było niemożliwe z powodu błędu. Obecne okno przedstawia listę pakietów i pasek postępu przy każdym z nich, dzięki czemu uzyskujemy znacznie więcej szczegółów.

Obecne prace nad KPK to chyba największe zmiany jakie zostały dokonane do tej pory w tym programie i sugerują znaczną poprawę funkcjonalności tego menedżera. Nicoletti zapowiada, że premiera już wkrótce, a menedżer będzie dostępny w Kubuntu 10.10 przez repozytorium backportów (związane to jest z zależnościami z wersją PackageKit 0.6, który także będzie dostępny dopiero w następnej wersji systemów Canonical.

Więcej informacji:
http://dantti.wordpress.com/2010/08/20/kpackagekit-new-userinterface/

=-=-=-=-=
Powered by Blogilo