czwartek, 4 listopada 2010

KDE SC 4.5.3 dostepne dla Kubuntu

Z kronikarskiego obowiązku warto poinformować o wydaniu aktualizacji środowiska graficznego KDE SC oznaczonej numerem 4.5.3. Aktualizacja naprawia wiele błędów, których nie zdążono naprawić w poprzednich wydaniach oraz poprawia jakość tłumaczenia na wiele języków. Więcej informacji na temat tego wydania znajdziemy w oficjalnym ogłoszeniu oraz raporcie zmian.

Pakiety z aktualizacjami zawitały także do repozytorium Kubuntu 10.10. Aby zaktualizować system należy dodać repozytorium Kubuntu Updates, które można dodać poleceniem:
sudo add-apt-repository ppa:kubuntu-ppa/ppa
Następna aktualizacja KDE SC oznaczona numerem 4.5.4 ukaże się 30 listopada br. Będzie to ostatnie wydanie poprawkowe przed ukazaniem się KDE SC 4.6.